نقش ابراز محبت در تقویت روابط زن و مرد

کد خبر: 80613
از اصول تقویت روابط زن و مرد ابراز محبت به همدیگر است و این مهربانی و مهرورزی اگر با انجام وظایف و رعایت کردن حقوق زناشویی باشد، باعث می‎شود روابط محکم‌تر شود نبی مکرم اسلام(ص) فرموده است: «زن وسیله خوشی است، هرکه زن می‎گیرد او را نگه دارد و ضایع مگذارد».
وارث:از اصول تقویت روابط زن و مرد ابراز محبت به همدیگر است و این مهربانی و مهرورزی اگر با انجام وظایف و رعایت کردن حقوق زناشویی باشد، باعث می‎شود روابط محکم‌تر شود.این در حالی‎است که آشنایی با حق و حقوق و وظیفه دینی و سعی در انجام آن علاوه‌بر رضایت خداوند، جلب توجه او در کسب توفیقات و استجابت دعا را در پی دارد و محبت و پیمان زناشویی و کانون گروه خانواده را محکم نگه می‎دارد.

از امام جعفرصادق(ع) روایت است: مردی به امیرمؤمنان علی(ع) از همسرش شکایت کرد، حضرت به سخنرانی ایستاد و فرمود: ای مردم به هیچ حال از زنان اطاعت نکنید و آن‌ها را بر مالی امین مگردانید و تدبیر ام رخود را به آن‌ها وامگذارید که اگر به حال خود واگذار شوند، به مهلکه و تدبیر امر خود را به آن‌ها وامگذارید که اگر به حال خود واگذار شوند، به مهلکه‌ها درآیند، که من آن‌ها را در مقام خواستم چیزی بی‎ورع و به‌هنگام شهوت ناشکیبا یافتم.اگر چه پیر شوند دست از کبر برندارند و هرچند عاجز شوند خودخواهی از دست ندهند اگر مختصری ا زخواسته‌هایشان را ندهی احسان بسیار را سپاس نگویند، خوبی را فراموش کنند و بدی را نگهبانی نمایند یا بهتان ساقط گردانند و به گردن‌کشی ادامه دهند و پذیرای شیطان باشند، به هر حال با آن‌ها مدارا کنید و به زبان خوش با آن‌ها سخن گویید، شاید به نیک کرداری گرایند.(طبرسی، حسن بن فضل، مکارم‌الاخلاق، ترجمه میرباقری، ج ۱، ص ۳۸۷)

نبی مکرم اسلام فرمود: «مردی که بر بدخویی همسرش صبر کند؛ خداوند اجر مصائب ایوب را به وی می‌دهد و زنی که بر بدخویی شوهرش شکیبایی کند؛ خداوند ثواب آسیه را به او می‎دهد» و نیز از امام صادق(ع) نقل است: «زن نمی‎تواند کاری مثل بنده آزاد کردن و بخشش و نذر در مال خود انجام دهد مگر ب اجازه شوهر، مگر در حج واجب و زکات و نیکی به والدین و صله‌رحم» و نیز پیامبراکرم(ص)فرمودند: «حق مرد بر زن این است که چراغ برایش برافروزد و طعام خوب بیند و تا در حیاط به استقبال شتابد و به او خوش‌آمد گوید و طشت و حوله آرد و دست او بشوید و جز به‌واسطه علتی خود را از او منع ننماید».

از امام صادق(ع) نیز نقل است: جمعی خدمت نبی اکرم(ص) آمدند و گفتند: ما مردمی را می‎بینیم که به یکدیگر سجده می‎کنند، حضرت فرمود: اگر زنی برای شوهر سینه و پستان‌ها را بریان کند حق شوهر را ادا نکرده است و اگر با این همه یک لحظه نسبت به شوهر نافرمانی کند در درک اسفل جهنم جای گیرد مگر آن‌که توبه نماید و بازگردد» و فرمود: «زن حق خداوند عزوجل را ادا نکرده تا حق شوهر را ادا کند».از امام باقر(ع) نقل است: «خداوند بر مردان و بر زنان هر دو جهاد نوشته است جهاد مرد بذل مال و جان است و تا کشته شود و جهاد زن آن است که بر غیرت و ناراحتی‎های شوهر صبر کند» و فرمود: «نجات‌یابندگان از مردها کم است و از زن‌ها کمتر و در حدیث دیگر جهاد زن خوب شوهرداری است».(طبرسی، حسن بن فضل، مکارم‌الاخلاق، ترجمه میرباقری، ج ۱، ص ۴۱۰)

امام صادق(ع) در حدیثی فرموده است: «هر زنی که شب کند و شوهر بر او به حق خشمگین باشد خداوند نماز او را قبول نکند تا از او خوشنود گردد» و نیز فرمود: «هر زنی که بی‎اجازه شوهر از خانه بیرون رود تا برگردد حق خرجی ندارد» و فرمود: هر زنی که برای غیر شوهر عطر بزند خداوند نمازش را قبول نکند تا از آن غسل کند چنان‌که از جنابت غسل می‎کند» و فرمود: «هر زنی که در غیر خانه شوهر بی‎اجازه او جامه از تن درآرد تا وقتی‌که به خانه بازگردد در لعنت خدا باشد» و از آن حضرت نقل است: «هر زنی که به شوهر بگوید: من از تو تاکنون خیر ندیده‌ام همه اعمالش باطل گردد».(طبرسی، حسن بن فضل، مکارم‌الاخلاق، ترجمه میرباقری، ج ۱، ص ۴۱۰)

از انس نقل است: مردی به جهاد رفت و به رنش سفارش کرد که تا وقتی‌ بازگردد از بالاخانه فرود نیاید و پدر زن در طبقه پایین بود، پدر بیمار شد، زن به محضر پیغمبر(ص) فرستاد که از او اجازه گیرد نزد پدر رود، پیغمر(ص) جواب فرستاد: از خدا بترس و از شوهر اطاعت کن.. از آن حضرت: در زمان نبی اکرم(ص) مردی برای کاری بیرون رفت و از همسرش پیمان گرفت که تا بازگردد، از خانه بیرون نرود، پدر زن مریض شد و قاصدی خدمت پیغمبر(ص) فرستاد که قصه را به حضرت بازگوید و از او اجازه خواهد که به عیادت پدر رود، پیغمبر(ص) اجازه نداد و پیغام داد که در خانه‌ات بنشین و فرمان شوهر ببر، پدرمرد، زن از پیغمبر اجازه خواست به جنازه پدر حاضر شود، حضرت فرمود: در خانه بنشین و شوهر را اطاعت کن، مرد را دفن کردند، پیغمبر برای زن قاصدی فرستاد که خداوند متعال تو و پدرت را آمرزید به‌واسطه این اطاعت که از شوهر نمودی».

نبی مکرم اسلام(ص) فرموده است: «بهترین شما آن است که برای خانواده خود بهتر باشد و من بهترین شما هستم برای اهل‌بیت و خانواده خود بهتر هستم» و نیز از امام محمدباقر(ع) نقل است پیغمبر درباره زن چندان سفارش کرد تا جایی‎که گمان کردم که او را به جز به‌واسطه فاحشه آشکار(زنا و بی‌عفتی) طلاق نتوان داد و فرمود: هر کس حتی بر یک سخن ناگوار زن شکیبایی کند؛ خداوند او را از دوزخ‌ رهایی بخشد و بهشت را برایش حتمی سازد و ۲۰۰ هزار حسنه برایش بنویسد و دویست هزار گناه از او محو نماید و دویست هزار درجه بالایش برد و به هر موی تنش عبادت سالی برایش بنویسد.

اسحق بن عمار از امام ششم پرسید حق زن به شوهر چیست؟ فرمود: شکمش را سیر کند، بدنش را بپوشد و اگر جهالت کرد از او درگذرد.ابراهیم خلیل به خداوند از تندخویی ساره شکوه کرد، خداوند به او وحی فرمود: زن همانند استخوان دنده است اگر بخواهی راستش کنی می‎شکند و اگر با او همچنان مدارا نمایی از او بهره‌ور گردی، گفتم: این سخنان از کیست؟ حضرت خشمگین شد و فرمود به خدا این سخن پیغمبر(ص) است. نقل است: امام صادق(ع) زنی داشت که او را اذیت می‎کرد و امام از او در می‎گذشت و نیز پیغمبر(ص) فرموده است: هیچ بنده‌ای از کسب حلال برای عیالش خرج نمی‌کند مگر آن‌که خداوند متعال هر درهمی را هفتصد برابر به او عطا نماید. و نیز فرمود: بهترین مردان امت من کسانی هستند که به اهل خانه خود تعدی روا ندارد و بر آن‌ها رحمت آرد و ستم نکند بعد این ایه را خواند: «مردان به‌واسطه برتری‎هایی که خداوند به آنان داده بر زنان تفوق دارند.

از امام باقر(ع) نقل است که فرمود: هرکه همسر دارد و لباس و غذای او را ندهد بر امام لازم است بین‌شان جدایی افکند.از امام موسی کاظم(ع) روایت است که فرمود: عیال یک مرد اسیران اویند و هرکه خداوند به او نعمتی دهد بر اسیرانش وسعت دهد وگرنه ممکن است نعمت برود.

نبی مکرم اسلام(ص) فرموده است: زن وسیله خوشی است، هرکه زن می‎گیرد او را نگه دارد و ضایع مگذارد و امیرمؤمنان علی(ع) به محمد جنفیه فرمود: پسرم اگر نیرومندی، بر طاعت حق نیرومند باش و اگر ضعیفی بر گناه باش، و اگر می‎توانی کاری کن که زن جز به اندازه کا رخود، شغلی نداشته باشد چنین کن، که برای حفظ جمالش جمالش بهتر و برای جانش راحت‌تر، و آسان‌تر است که زن گُل است و قهرمان نیست و به هر حال با وی مدارا کن و خوب مصاحبت کن تا عیش تو صافی و خوب و غیرمکدر باشد. از امام صادق(ع) نقل است: «از خدا بترسید درباره دو ضعیف: مملوک و زن».