کلیدواژه: حمله موشکی

سردار حاجی زاده: ارکان اصلی قدرت ما؛ اقتدار رهبرمعظم انقلاب و یکپارچگی ملت+گزارش تصویری

ارکان اصلی قدرت ما که اقتدار رهبر معظم و یکپارچگی ملت بیش از هر دوره ای مورد تهاجم قرار گرفته است و باید شرایط را درست تشخیص داد هم دیگر رو توجیه کرد و مسائل انقلاب را تبیین کنیم و هر کدام از ما باید خودمان را دستیار واقعی رهبری بدانیم. تضعیف اقتدار رهبری، تضعیف ملت ایران است تضعیف ملت،تضعیف اقتدار رهبری است.

حمله موشکی به حرمین عسکریین

وارث: var s1 = new SWFObject('/media/player/flvplayer.swf','single','320','290','7');s1.addParam('allowfullscreen','true');s1.addVariable('file','http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/videos/story/94-09/29/13940929000243_240P%20%281%29.flv');s1.addParam('menu','false');s1.addVariable...