کلیدواژه: ردیو اربعین

خواهش میکنم به جای این همه پخش صدای من، یک مقداری صدای دیگر مداحان جوان را هم پخش کنید

محمود کریمی در آیین رونمایی از رادیو اربعین گفت: به جای این همه ساز و موسیقی که نمی‌دانیم چرا هر روز گسترده تر میشود با توسعه رادیو اربعین در فصول دیگر نغمه‌های زیبایی از سبک زندگی، اهل بیت و اسلام توسعه دهیم.