کلیدواژه: هیأت شیفتگان اهل‌بیت (ع)

ادامه توزیع لوازم‌التحریر در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان

ادامه توزیع لوازم‌التحریر و لباس فرم مدارس توسط هیأت شیفتگان اهل‌بیت (ع) در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان