عکس/بافت قديم اطراف حرم مطهر امام رضا(ع)

کد خبر: 1860

وارث: تصویری از بافت قديم اطراف حرم مطهر امام رضا(ع)در اواخر دوره قاجار.