پادزهری برای وسوسه‌های شیطان!

کد خبر: 1864
اگردست كسي زخم بود و مرتب روی این زخم مگس بنشیند ، هر روز بايد ضدّعفوني كند، نبايد بگويد ديروز ضد عفونی انجام دادم و دیگر كافي است ! وسوسه شیطان هر روز هست (يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) مگر مي‌شود كه شيطان ما را رها كند؟

 

وارث : حضرت آیت الله جوادی آملی در گفتاری با اشاره به وسوسه شیطان ،به نیاز دائمی انسان به موعظه تصریح کردند:

« ...اگر مطلب علمي را انسان يك بار گفت بار دوم خسته‌ كننده است، براي اينكه طرف مقابل آن را می فهمد، اما موعظه و نصيحت را هر وقت هم كه انسان بازگو كند جا دارد، براي اينكه از آن طرف وسوسه دائمي است.

مگر شيطان يك بار وسوسه مي‌كند؟ مگر اين شورش قلب يك بار است؟! (الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ) وسوسه شیطان هر روز هست .

اگر وسوسه هر روز هست اگر دام شيطان هر روز هست، موعظه هم بايد هر روز باشد.

اگر كسي دستش زخم بود و مرتب روی این زخم مگس بنشيند، پشه بنشیند ، هر روز بايد ضدّعفوني كند نبايد بگويد ديروز ضد عفونی را انجام دادم و دیگر كافي است اين ﴿يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ هر روز هست. مگر مي‌شود كه شيطان ما را رها كند؟ وقتي وسوسه هر روز شد خب درمانش هم بايد هر روز باشد و درمانش هم موعظه است درمانش تزكيه است.

لذا وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) هر شب بعد از نماز عشاء وقتي نمازگزارها مي‌خواستند از مسجد متفرّق بشوند مي‌فرمود آقايان آماده باشيد نه بيراهه برويد، نه راه كسي را ببنديد...»
 
منبع:خبرگزاری حوزه