بهترین وقت برای خواندن نماز صبح چه زمانی است؟

کد خبر: 34343
اگرچه نماز باب رحمت الهی است که به روی بنده گشوده می شود تا با خدای خویش سخن بگوید اما در روایات اوقاتی برای اقامه نمازها مورد توصیه است تا از این صحبت فیض بیشتری به دست آید.
وارث
 نماز به تعبیر پیامبر اکرم (ص) چشمه ای است که انسان روزانه پنج مرتبه خود را در آن می شوید و اینچنین اثری از کثیفی و پلیدی بر وی نمی ماند.

از امام صادق (ع) نقل است كه رسول خدا (ص) فرمودند: «هيچ نمازى وقتش فرا نمى‏رسد مگر آنكه فرشته ‏اى در برابر مردم ندا مى‏دهد كه به پا خيزيد و آتش هايى را كه بر پشت خويش برافروخته ‏ايد، با نماز خود خاموش كنيد.»

همچنین، از ایشان نقل شده که فرمودند: «نمازگزار داراى سه‏ خصلت است: 1. هر گاه به نماز بايستد، نيكويي ها از فراز آسمان تا فرق سرش فرو مى‏ريزد 2. فرشتگان از زير پاى او تا فراز آسمان او را در برمى‏گيرند 3. فرشته ‏اى او را ندا مى‏كند: اى نمازگزار، اگر بدانى با چه كسى مناجات مى‏كنى هرگز به ديگرى توجه نخواهى كرد.»

علاوه بر فضایل و برکات ذاتی نماز برای نمازگزار، برای کسی که مبادرت به نماز اول وقت داشته باشد نیز آثار نیکویی ذکر شده است.

اسحاق بن عمار مى‏گويد: به امام صادق (ع) گفتم: اى ابو عبد اللَّه، مرا از بهترين وقت براى نماز صبح خبر ده. فرمودند: «بهترين وقت هنگامى است كه فجر طلوع مى‏كند، زيرا خداوند مى‏فرمايد: إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً [اسراء، 78] يعنى نماز صبح را فرشتگان روز و فرشتگان شب مشاهده مى‏كنند. پس هنگامى كه بنده نماز صبح را همزمان با طلوع فجر بخواند، دو بار براى او نوشته مى‏شود؛ هم فرشتگان شب مى‏نويسند و هم فرشتگان روز.»

همچنین، از ایشان است که فرمودند: «فضيلت اول وقت بر آخر وقت براى مؤمن بهتر از مال و فرزندان او است.»

و نیز می فرمایند: «فضيلت اول وقت بر آخر وقت، مانند فضيلت آخرت بر دنيا است.»

و از حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر (ع) نقل است كه فرمودند: «نمازهاى واجب كه در اول وقت با حدود و شرايط آن خوانده شود، از برگ مورد كه آن را هنگام سبزى و خوشبويى و طراوتش بگيرند، خوشبوتر است. پس بر شما باد كه نماز را در اول وقت به جاى آوريد.»

 

منبع: ثواب الاعمال و عقاب الاعمال‏