باید فریاد بزنیم حضرت علی(ع) در مباهله بودند

کد خبر: 41688
حضرت آیت الله جوادی آملی گفت: برخی علمای اهل سنت تلاش کرده اند تا حضور علی (ع) را در مباهله کتمان کنند؛ باید حوزه‌های علمیه این را فریاد بزند.
وارث

 این مرجع تقلید  در درس تفسیر خود در مسجد اعظم با اشاره به روز  24 ذی الحجه روز مباهله اظهارداشتند: برخی علمای اهل سنت تلاش کرده اند در کتاب های خود حضور حضرت علی (ع) را در مباهله کتمان کنند.

ایشان با تاکید بر این که کلام باید جزء دروس اصلی حوزه قرار بگیرد تا پاسخ این گونه شبهات داده شود گفتند: پژوهشگاه های ما باید به مباحث مباهله بپردازند، چرا که بیشتر علمای اهل سنت در کتاب های خود تلاش کرده اند وجود مبارک حضرت امیر (ع) را در مباهله کتمان کنند.

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که ما با چنین دردی روبه رو هستیم اظهارداشتند: آن علمی که باید حوزه را شکوفا کند علم کلام است که متاسفانه در حوزه کمتر به آن پرداخته می شود.

ایشان با بیان این که عالمی از اهل سنت نفر اول بعد از پیغمبر را در  مباهله  کتمان می کند و میلیون ها نفر  هم باور می کنند تصریح کرد: حوزه باید در این زمینه فریاد بزند تا دیگران بشنوند.

معظم له با تاکید مجدد بر این که باید فریاد بزنیم این که علی(ع) در مباهله بودندگفتند: در این راستا باید کار علامه امینی و شیخ طوسی ها را انجام دهیم؛ این که 24 ذی الحجه دیگران روزه بگیرند و ما حوزویان هم روزه بگیریم ، این کار حوزه برای مباهله نشد.

این مرجع تقلید با بیان این که باید حوزه وظیفه و دین خود را به مباهله اداکند افزودند: این که ما گفته های دیگران را بازخوانی کنیم سواد نیست، باید برای علم آموزی تلاش کرد، علم بسیار فراوان است؛ حداقل علم آموزی این است که دین خود را به اهل بیت(ع) اداکنیم.

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان این که اگر فریاد نزنید و آیه مباهله را تشریح نکنید و تنها روزه بگیرید وظیفه خود را انجام نداده اید گفتند: تبیین جایگاه حقیقی مباهله برای جامعه اسلامی نیازمند برگزاری کنگره و ارائه مقاله و آوردن برهان علمی و منطقی است.

 /1102001307