آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟

کد خبر: 55815
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره شب قدر پاسخ گفته است.
وارث
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره شب قدر پاسخ گفته است

متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

با توجه به یکسان نبودن تاریخ شب های قدر در ایران و کشورهای دیگر آیا شب واقعی در ایران است یا در آن کشورها؟ و آیا برای هر سرزمین یک شب قدر جداگانه وجود دارد یا خیر؟

پاسخ: هر یک عمل به تکلیف خود طبق ثبوت ماه شرعا در محل خود می کند.

/1102101305