منبرهای یک دقیقه ای/ کسی که اهل تفکر نباشد نمی تواند دین داری کند

کد خبر: 58564
وارث
دین خیلی عمیق و سخت است ولی فرهنگ آسان تر است. آقا که بیایند سراغ کسانی می روند که ابتدائیات زندگی را رعایت می کنند. اهل کرم و بخشش هستند. یکی از خصلت های پایه ای تفکر است. آدم در زندگی اش برای فکر کردن برنامه داشته باشد. کسی که اهل تفکر نباشد نمی تواند دین داری کند. دین داری برایش سخت می شود و مزه دین داری را نمی چشد. اگر آدم از دین داری خوشش نیاید یک دفعه از دین دارها بدش می آید. بعد بدون دلیل عداوت پیدا می کند. آدم باید از دین لذت ببرد و راحت دین داری کند. یکی از صفات پایه ایش این است که آدم به تفکر عادت داشته باشد. 
عبادت در نماز و روزه زیاد خواندن نیست، عبادت در زیاد فکر کردن به امر خدا است. روایات زیادی در باب تفکر است و اینکه چقدر تفکر برای انسان لذت بخش است. می فرماید: دو رکعت نماز با تفکر بخوانی بهتر است از رکعات زیادی که شما بدون تفکر بخوانید یا می فرماید: زیاد فکر کردن چقدر نورانیت برای انسان ایجاد می کند. هر کسی که می خواهد توفیق کارهای خوب را پیدا کند یک کمی در مورد آن کار خوب تفکر کند بعد توفیقاتش زیاد می شود. یکی از موضوعات فکری ما مشخص شد.
 
 

پی نوشت:
سخنرانی حجت الاسلام علیرضا پناهیان در حسینیه آیت الله حق شناس بهمن 94