به چه دلیل سینه زدن برای امام حسین (ع) ثواب دارد؟

کد خبر: 63249
وارث

امام حسین علیه السلام بخاطر فداکاریهایش، در پیشگاه خداوند از مقام و منزلت والایی برخوردار است و عزاداری برای او ثواب بسیار دارد و این در احادیث زیادی آمده است .

 
علاوه بر کتب روایی شیعه، در کتابهای اهل سنت هم روایاتی با این مضمون وجود دارد .
 
برای آشنایی بیشتر به کتابهای:
 
کنز العمال: 6/223 ـ مسند احمد 3/242 ـ المستدرک علی السیوطی 3/176 ـ ذخایر العقبی 147 ـ مجمع الزوائد 9/188 و ... مراجعه فرمائید.
 
البته عزاداری هم باید عرفی باشد یعنی هر کس همانطوری که برای عزیز از دست رفته اش عزاداری می کند، باید برای امام حسین (ع) هم عزاداری نماید و سینه زدن یک نحوه از عزاداری در عرف مردم است که برای امام حسین علیه السلام نیز مرسوم شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حوزه