روزه دار واقعی!

کد خبر: 69852
وارث:امام صادق(ع) درمورد روزه دار واقعی در حدیثی می فرماید:
روزه، تنها دست كشيدن از طعام نيست، بلکه شرایطی دارد كه با رعايت آنها، روزه کامل می‏ گردد. حضرت مریم گفت
من نذر کرده ام که برای خدای رحمان روزه باشم. یعنی 
هنگامى كه روزه گرفتید

زبان خود را نگه داريد
ديدگانتان را‌ از ناروا بپوشانید، 
با يكديگر نزاع نكنيد
حسد نورزید
غيبت نكنيد
 با هم بحث ‏و جدل نکنید
به زیردستان خود دشنام و ناسزا مگویيد،
و روزه هر روزتان با روز دیگر فرق داشته باشد 


منابع 
اشعری، نوادر، ص۲۱
کلینی، کافی، ج۴، ص۸۷