منبرهای یک دقیقه ای/ بندگی راه مستقیم است

کد خبر: 76271
" إهدنا صراط المستقیم " خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. آن راهی که مرا به هدف و مقصد می رساند، کدام است؟
وارث
متأسفانه ما تفقّه نداریم. نماز می خوانیم اما نمی دانیم با چه کسی حرف می زنیم؟ چه می خواهیم؟ در نماز از خدا چه می خواهیم؟ " إهدنا صراط المستقیم " خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. آن راهی که مرا به هدف و مقصد می رساند، کدام است؟
 
خودش جواب داده می فرماید: " الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط المستقیم  این راه مستقیم است بندگی کنید و همین بندگی راه مستقیم است.
 
بندگی این است که هر آنچه که خدا بگوید، تسلیم مطلق است و چشم می گوید و اگر غیر از این باشد، بندگی نکردی. ما بارها این را در نمازمان می گوییم اما عمل نمی کنیم، نمی خواهیم. او خدای ماست که رب العالمین است و راه را به ما گفته است که چگونه به مقصد برسیم اما ما قبول نمی کنیم.
 
 
پی نوشت: درس اخلاق و تفسیر قرآن آیت الله ضیاء آبادی در مسجد علی بن الحسین(ع)/ تیر 93
 
منبرهای یک دقیقه ای/ بندگی راه مستقیم است