استاد انصاریان؛

منبرهای یک دقیقه ای/ راه میان بر!

کد خبر: 86455
خداوند باید حسین را خلق می‌کرد تا این راه میانبر محقق شود
وارث

برای رسیدن به سرمنزل مقصود و حقیقت بندگی راه میانبری وجود دارد. راهی که با صرف هزینه و زمان کمتر می‌توان به حقیقت زندگانی پی برد و همانطور که خود پروردگار به حق خودش گفته است  این راه شخص حضرت ابی‌عبدالله(ع) می‌باشد.

خداوند باید حسین را خلق می‌کرد تا این راه میانبر محقق شود، اگر امام حسین(ع) نبود در این 124 هزار پیامبر و 11 ائمه(ع) دیگر راه میانبری وجود نداشت.

پی نوشت: سخنرانی استاد انصاریان در حسینیه هدایت /شهریور97