آتشی که همه تلاش‌های دنیایی و معنوی را از بین می‌برد!