حجت‌الاسلام خاموشی: ابزار دفع نیت شیطانی و به دنیا چسبیدن، یاد مرگ است