صوت /حاج حسین سیب سرخی؛کی میتونه غیر از تو، مرهم غم ها باشه