سفره بزرگ «مائده غدیر» در میدان آئینی امام حسین(ع) گسترده می‌شود