صوت/محمود کریمی :«حسین من بیا و این دل شکسته را بخر»