دوستان موسوی‌قهار از او می‌گویند/ آخرین جملات «صدای ماندگار مناجات» در بیمارستان