کلیدواژه: بلوغ

ضرورت آموزش حیا به دختران

فرض کنید قرار است به سفری بروید و در این سفر احتمال دارد با انواع مشکلات و بحران‌ها مثل خالی شدن باک بنزین اتومبیل، تمام شدن آذوقه و هر نوع بحران غیرقابل‌پیش‌بینی دیگری مواجه شوید. در این شرایط چه کار می‌کنید؟ صبر می‌کنید و هر وقت در جاده باک بنزین اتومبیلتان خالی شد به فکر پیدا کردن بنزین می‌افتید ...
پناهیان در ضیافت رضوی:

در سبک زندگی لیبرالی، حسین حسین می‌کنیم!

 استاد حوزه و دانشگاه گفت: ریشه‌های بردگی این است که جوان‌ها همه کارها را به ساختارهای دولتی سپرده باشند؛ برخیزید مدرسه بزنید، اردو بگذارید و شروع کنید .نوجوان‌ها را نجات دهید؛ آن‌ها را فعال، مسئول، متعهد، سختکوش و دغدغه‌مند بار آورید.

شبهات پیرامون اسلام آوردن امام علی(ع)

اسلام على (عليه السلام) قبل از بلوغ بوده و چنين اسلامى ارزش ندارد پس اسلام على ملاك افتخار نيست.