کلیدواژه: حامد حجتی

ماجرای ۲۰‌روز زیارت سیدالشهدا بدون ضریح 

حامد حجتی که در مراحل حدودا ۲ماهه نصب ضریح جدید حضرت سید الشهداء بوده است گفت:روز اولی که ضریح را بدون زائر دیدم توسل کردم که خدا صبری به من بدهد تا این مدت را تحمل کنم... ما صبح را روزانه با زیارت وارث شروع می‌کردیم، نماز جماعت همیشه برقرار بود و شب هم با سلام تمام می‌کردیم. اما این که چه اتفاقاتی برای ما افتاد جزو نگفتنی‌هاست. اتفاقاً برای من لحظه به لحظه این ۵۰ و چند روز تکراری نبود.

ضرورت راه اندازی شبکه جریان ساز از هیئت های کشور

حامد حجتی مدرس مباحث صوت در جامعه ایمانی مشعر گفت: بیش از نود هزار هیئت در کشور ثبت شده اما حدود ده هزار هیئت، اثرگذار هستند.