کلیدواژه: سردار کمالی

سردار کمالی: به سربازان برای زیارت اربعین مرخصی یک هفته‌ای داده می‌شود

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از دادن یک هفته مرخصی به سربازان برای زیارت اربعین خبر داد.