کلیدواژه: دعای ماه صفر

دعای هر روز "ماه صفر"

صدقه فراموش نشود.