کلیدواژه: شهيد مداح

*قسمتي از وصيت نامه شهيد مداح غلامعلی رجبی

*قسمتي ازوصيت نامه شهيد به خون خويش نويسم به روي سنگ مزارم كه من به جرم محبت قتيل خنجريارم اينجانب غلامعلي جندقي وصيت ميكنم كه همه آشنايان، دوستان، پدر، مادر، برادرانم وخواهرانم همگي راشفاعت خواهم كرد.مرادرهيئت ها فراموش نكنيد.درمجلس ختم وغيره فقط وفقط روضه اباعبدالله عليه السلام........خواند...