کلیدواژه: مردم و مسئولان

نهج‌البلاغه | حقوق متقابل مردم و مسئولان در بیان امام علی(ع)

امام علی(ع) از حقوق متقابل مردم و مسئولان سخن می‌گوید.