کلیدواژه: ویدئوی نامتعارف

ماجرای رقص‌نور در یک هیات/ حوزه ستایشگری ناظر ندارد

انتشار یک ویدئوی نامتعارف از مجلس مولودی واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی بوجود آورد.  

کنسرت یا هیئت؟ / این شکل مداحی، حرام است!

منتشر شدن یک ویدئوی نامتعارف از مجلس مولودی صدای خیلی‌ها را درآورده که اساساً چرا مجلس اهل بیت باید به این شکل برگزار شود.