کلیدواژه: روزه‌خواری

روزه‌خواری؛ جبهه‌گیری در مقابل فرمان خدا

بی تردید یکی از آزار دهنده‌ترین رفتار‌ها در ماه مبارک رمضان، روزه خواری در ملأ عام است.