کلیدواژه: پاداش خداوند

پاداش خداوند برای زائران امام حسین(ع) چیست؟

بشیر دهّان از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: کسی که به قصد زیارت قبر امام حسین علیه السلام از خانه خود بیرون می‌آید، به ازای هر گامی که برمی‌دارد به تدریج از گناهانش آمرزیده می‌شود و قدم به قدم پاکتر می‌گردد تا به قبر مطهر برسد. در آن هنگام خداوند به او خطاب می‌کند که:‌ای بنده ...