کلیدواژه: مدفون

بانوان مدفون در کنار حضرت معصومه(علیها السلام)

در زیر گنبد حضرت معصومه علیهاسلام و در جوار آن حضرت، برخی از امام زادگان و همراهان این بانو در سفر قم مدفون هستند.