کلیدواژه: سلفی مصر

بستن ضریح امام حسین(ع) در روز عاشورا

جریان سلفی مصر برای بستن ضریح امام حسین(علیه السلام) در قاهره از وزارت اوقاف این کشور خواست تا این ضریح را در روز عاشورا برای جلوگیری از برپایی مراسم شیعیان ببندند.