کلیدواژه: مناطرات رضوی

یک استاد حوزه علمیه

مناظرات رضوی تشنه‌کامان علم را سیراب کرد/ طب‌الرضا(ع) معجزه است

حجت‌الاسلام قرنی با بیان‌اینکه نخستین وزارت علوم در تشکلات حکومتی مامون عباسی تاسیس شد، گفت: هر چه مناظرات بیشتری تشکیل می‌شد زلالی علم لدنی امام رضا(ع) تشنه‌کامان را سیراب می‌کرد و دیگر کسی تعبیر عالم را جز برای ایشان نمی‌شناخت.