کلیدواژه: حجت‌الاسلام والمسلمین عالی

اصل ارتباط با خدا در دعا اصل و رسیدن به حاجت فرع است

حجت‌الاسلام والمسلمین عالی گفت: نگاه ابزاری به دعا نگاه ناقصی است، دعا و ارتباط با خدا تنها وسیله رسیدن به هدف نیست در دعا اصل ارتباط با خدا اهمیت دارد و رسیدن به حاجت یک فرع است.