کلیدواژه: مسجد ارک تهران

مراسم شب بیستم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب بیستم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام کرمی  و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی  حاج محمود کریمی و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاویر کل...

مراسم شب نوزدهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب نوزدهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام کرمی  و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی  حاج ابوالفضل بختیاری و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصا...

مراسم شب هجدهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب هجدهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام کرمی  و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی  حاج ابوالفضل بختیاری و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاو...

مراسم شب هفدهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب هفدهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام کرمی  و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی حاج ولی الله کلامی و حاج ابوالفضل بختیاری و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سای...

مراسم شب پانزدهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب پانزدهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی حاج سیدمجید بنی فاطمه و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصا...

مراسم شب چهاردهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب چهاردهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی حاج امیرعباسی و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاویر کلیک کنید...

مراسم شب سیزدهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب سیزدهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی حاج ابوالفضل بختیاری و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاویر کلی...

مراسم شب دوازدهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب دوازدهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی حاج ابوالفضل بختیاری و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاویر کل...

مراسم شب یازدهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب یازدهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری و مناجات حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاویر کلیک کنید: ...

مراسم شب دهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب دهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ حامد کاشانی و مناجات حاج منصور ارضی و  مداحی حاج سعید حدادیان و حاج ابوالفضل بختیاری و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای ...

مراسم شب نهم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب نهم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ حامد کاشانی و مناجات حاج منصور ارضی و  مداحی حاج سعید حدادیان و حاج ابوالفضل بختیاری و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای ...

مراسم شب هشتم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب هشتم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ حامد کاشانی و مناجات حاج منصور ارضی و  مداحی حاج ابوالفضل بختیاری و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی...

مراسم شب هفتم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب هفتم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ حامد کاشانی و مناجات حاج منصور ارضی و  با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاویر کلیک کنید: ...

مراسم شب پنجم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب پنجم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حاج ابوالقاسم دولابی و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی حاج ابوالفضل بختیاری با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اص...

مراسم شب چهارم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب چهارم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حاج ابوالقاسم دولابی و مناجات حاج منصور ارضی با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاویر کلیک کنید: ...

مراسم شب سوم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب سوم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حاج ابوالقاسم دولابی و مناجات حاج منصور ارضی و حاج ابوالفضل بختیاری با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاوی...

مراسم شب دوم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

مراسم مناجات شب دوم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حاج ابوالقاسم دولابی و مناجات حاج منصور ارضی و حاج ابوالفضل بختیاری با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید. در ادامه خبر تصاویر این مراسم را میبینید:  برای دیدن سایز اصلی روی تصاوی...

گزارش صوتی شب چهارم فاطمیه اول در مسجد ارک تهران

سخنرانی شب سوم - حجت الاسلام والمسلمین عالی دریافت فایل حاج منصور ارضی - شب چهارم دریافت فایل حاج محسن عرب خالقی - شب چهارم دریافت فایل ویدئو ها و نما های جلسه حاج منصور ارضی - شب چهارم دریافت فایل ...

عزاداری شهادت امام صادق (ع) در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم عزاداری شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام  با سخنرانی حجت الاسلام کرمی و مداحی حاج منصور ارضی، حاج حسین سازور و حاج ابوالفضل بختیاری در مسجد ارک تهران برگزار شد.  در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را ببینید:برای دیدن سایز اصلی تصاویر، بر روی تصاویر...

گزارش صوتی مراسم شهادت امام صاق(ع) در مسجد ارک

وارث: حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ مصطفی کرمی  دریافت فایلحاج‌منصور ارضی دریافت فایلحاج حسین سازور دریافت فایلحاج ابوالفضل بختیاری دریافت فایل ...

مراسم شب آخر ماه رمضان در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم مناجات شب  آخر ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام مومنی و مناجات حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم:برای دیدن سایز اصلی تصاویر ، بر روی تصاویر کلیک کنید ...

مراسم شب بیست و هشتم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم مناجات شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام مومنی و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی حاج  حسین سازورو با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم:برای دیدن سایز اصلی تصاویر ، بر روی تصاویر کل...

مراسم شب بیست و هفتم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم مناجات شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام مومنی و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی حاج ابوالفضل بختیاری و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم:برای دیدن سایز اصلی تصاویر ، بر روی تصاویر ک...

مراسم شب بیست و ششم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم مناجات شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام مومنی و مناجات حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم:برای دیدن سایز اصلی تصاویر ، بر روی تصاویر کلیک کنید ...

مراسم شب بیست و پنجم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم مناجات شب بیست و پنجم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام میرزا محمدی و مناجات حاج منصور ارضی و مداحی حاج مهدی اکبری و کربلایی محمد حسین پویانفر و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم:برای دیدن سایز ا...

مراسم شب بیست و چهارم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم مناجات شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام میرزا محمدی و مناجات حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم:برای دیدن سایز اصلی تصاویر ، بر روی تصاویر کلیک کنید ...

مراسم شب بیست و سوم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم مناجات شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام میرزا محمدی و مناجات حاج منصور ارضی و با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم:برای دیدن سایز اصلی تصاویر ، بر روی تصاویر کلیک کنید ...

مراسم شب بیست و دوم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم مناجات شب بیست و دوم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام میرزا محمدی و مناجات حاج منصور ارضی و حاج حسین سازور و  با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم:برای دیدن سایز اصلی تصاویر ، بر روی تصاویر کل...

مراسم شب بیست و یکم ماه رمضان در مسجد ارک تهران

وارث: مراسم مناجات شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان با سخنرانی حجت الاسلام میرزا محمدی و مناجات حاج منصور ارضی و  با حضور پرشور مردم مومن و شب زنده دار در مسجد ارک تهران برگزار گردید.در ادامه خبر تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم:برای دیدن سایز اصلی تصاویر ، بر روی تصاویر کلیک کنید ...