آیت‌الله تحریری: خداوند ما را سائل آفریده و این همان حاکمیت حق است

آیت‌الله تحریری گفت: خداوند ما را سائل آفریده و این همان حاکمیت حق است، ابراز کرد: سوال و درخواست بنده از خداوند جدای از حاکمیت الهی نیست.

مهجوریت سیره رفتاری حضرت علی اکبر (ع) در طول تاریخ

حجت الاسلام حائری با اشاره به ویژگی‌های بارز حضرت علی اکبر (ع) درخصوص مهجور ماندن زندگی این حضرت در طول تاریخ گفت.

بلند همتی برای آخرت ارزش انسان را بیشتر می‌کند

آیت‌الله ری‌شهری گفت: ارزش انسان به میزان همت اوست، هرچه همت بلندتر باشد ارزش او بیشتر است؛ انسان باید نسبت به آخرت خود بلند همت باشد و این اهمیت دارد.

مصایب و بلاها از عوامل پاک شدن گناهان انسان هستند

استاد حوزه علمیه افزود: در علم خودشناسی انسان دنبال این است که جایگاه خود را در عالم هستی کشف کند. پیامبران و اولیاء الهی افزون بر خودشناسی به خداشناسی و جهان شناسی هم می‌پرداختند.
آیت‌الله تحریری:

وجود معارف عمیق جهان‌شناسی، خداشناسی و خودشناسی در مناجات شعبانیه

آیت‌الله تحریری گفت: مناجات شعبانیه به زبان اولیاء الهی از عنایات خداوند است که دارای معارف بسیار عمیق از جهان‌شناسی، خداشناسی و خودشناسی است.

 چندرسانه ای