نقش متولیان فرهنگی در اشاعه سبک زندگی مهدوی در میان جوانان

کد خبر: 102611
متأسفانه نهادهای رسمی که بودجه کلانی دارند و عنوان جوان هم یدک می کشند، حتی نتوانسته اند ارتباط قابل قبولی با جوانان داشته باشند و مشکلات آنها را شناسایی کنند.
وارث

حجت الاسلام حسن ملاّیی ، با اشاره به سبک زندگی مهدوی یا سبک زندگی براساس آموزه انتظار امام زمان(عج)، گفت: شاید این نوع سبک زندگی در میان جوانان و جامعه مورد دقت نگرفته و مورد توجه نباشد،‌اما جای تعجب دار که چرا این نوع از سبک زندگی مورد توجه جوانان قرار نگرفته است.

این کارشناس مسائل مهدوی افزود: اگر بحث سبک زندگی منتظرانه را به عنوان پیام در نظر بگیریم و این پیام را بخواهیم در اختیار مخاطبین خود قرار دهیم. عدم پذیرش این پیام ممکن است از چند جهت باشد. جهت اول  این است که این پیام محتوای قابل ارائه ای برای مخاطب ندارد. اما آیا واقعا سبک زندگی منتظرانه، محتوای قابل ارائه این ندارد؟! نه این گونه نیست. با مراجعه به مبانی دینی و سیره اهل بیت(ع) متوجه می شویم که این نوع از سبک زندگی منتظرانه می تواند الگوی آرمانی سبک زندگی مسلمان در دنیای کنونی باشد.

این محقق اظهارداشت: پس مشکل در محتوا نیست، بلکه مشکل شاید از جهت این باشد که یا انتقال پیام یا انتقال محتوا صورت نمی گیرد یا خوب صورت نمی گیرد. در حالت اول یعنی وقتی انتقال پیام صورت نگیرد، نشانه اش این است که چیزی از سبک زندگی به مردم نرسیده است. مثلا در میان انواع شبکه های رسانه ملی این نوع محتوا در هیچ کدام از شبکه جای ندارد. یا در مواقعی که این محتوا ارائه می شود. در شبکه ای است که مورد توجه جوانان است، پخش نمی شود.

وی بیان داشت: وقتی جوان به محتوای هر چند قوی، دسترسی نداشت، نمی تواند رغبت داشته باشد این به این معنا نیست که این جوان از معنای سبک زندگی امام زمانی خوشش نمی آید، بلکه به این معنا است که این محتوا در اختیارش قرار نگرفته است.

حجت الاسلام ملاّیی گفت: از منظر دیگر بخواهیم به این بحث اشاره کنیم و مورد بررسی قرار دهیم این که گاهی در بعضی از موارد محتوایی به نام سبک زندگی در اختیار جوان قرار داده می شود، اما این محتوا با شرایط و مقتضیات مخاطبی به نام جوان مناسب نیست، یعنی نیازمندی و ویژگی که در جوان است و به دنبال مسائلی زندگی که هست، با این شرایطی که در حال ارائه شدن است،  همخوانی ندارد.

این کارشناس مسائل مهدوی افزود: گزینش هایی که در مباحث صورت گرفته و نقطه هدف هایی که گوینده این بحث در نظر گرفته است به گونه است که مخاطبی به نام جوان را در نظر نگرفته است. شاید این محتوا برای عموم مردم خوب باشد، ولی برای عموم جوانان خوب نباشد.

این محقق اظهارداشت: مانع مسئله دیگر که در بحث رغبت جوانان به سبک زندگی مهدوی است، عادت کردن جوان به نوعی از سبک زندگی که در تعارض با زندگی مهدوی است. در واقع سبک زندگی که از غرب به میان جوانان ما نفوذ کرده مانعی است که اجازه نمی دهد جوان به سبک زندگی اسلامی و مهدوی فکر و گرایش پیدا کند.
 

راهکار برون رفت از جذاب کردن سبک زندگی مهدوی درمیان جوانان
وی بیان داشت: اما برای برون رفت از این دو مشکل، اولین راهکار شناخت مخاطب و معرفت نسبت به خصوصیت و ویژگی جوانان است. اگر وارد این مقوله شدیم، می توانیم با استخراج درست محتوای سبک زندگی مهدوی و براساس ذائقه جوانان پیش رفته و در اختیار آنها قرار دهیم. تجربه نشان داده، کسانی که در  عرصه مهدویت تلاش می کنند از حیث محتوا اهل مطالعه و شناخت ذائقه، اهل دقت هستند، وقتی محتوای را به چنین مخاطبی ارائه می کنند مورد استقبال زیادی قرار می گیرد.

حجت الاسلام ملاّیی گفت: راهکار دیگر این که ما نیازمندیهای جوانان را بشناسیم و تبیین کنیم و بگوییم این راهکارها برای رفع سبک زندگی مهدوی است. این سخن بدین معنا است که هر جوانی نسبت به زندگی خود حساس است و با تبیین علمی و روشمند به جوان بگوییم آن آینده ای که شما دنبال آن هستید،  آینده ای است که در پرتو زندگی مهدوی است.
 

آرمان خواهی برای جوانان
این کارشناس مسائل مهدوی افزود: جوانان خصوصیت بالایی به نام آرمان خواهی دارند و در سبک زندگی مهدوی بر این موضوع تأکید می شود. اگر بتوانیم روحیه آرمان خواهی جوانان تقویت کنیم و از آنها بخواهیم مواظب عمر خود باشند تا این سرمایه الهی به سادگی از بین نرود.  

این محقق اظهارداشت: جوانان که آرمان خواه هستند، توجه به این موضوع دارند که عمر سرمایه است و تجربه نشان داده جوانان زیادی به عشق امام عصر(عج) در دفاع 8 ساله وارد شده و کارهای بزرگ انجام داده اند و کسانی که در فعالیت فرهنگی و جهادی شرکت کرده و می کنند یکی از پشتوانه عقیدتی این است که می خواهند سربازی امام زمان را بدست بیاورند این سربازی بدون آرمان خواهی و فعالیت جهادی میسر نمی شود.

وی بیان داشت: به نظر می آید اگر این مباحث مورد توجه قرارگیرد، می توانیم شاهد گرایش بیشتر جوانان به بحث مهدوی باشیم و این امر نیازمند بسیج عمده رسانه و فعالین فرهنگی است و تنها به سرگرمی و اوقات فراغت جوانان در پر بیننده ترین شبکه ملی اکتفاء نکنیم، بلکه آنها را آرمان خواه بار بیاوریم و برایشان  استوره بسازیم و جوانان را در مسیر فتح قله ها دهیم. در این صورت است که جوانان خود بخود در مسیری از سبک زندگی در عصر غیبت روی خواهند آورد که بر محور انتظار ظهور خواهد بود که قطعا چنین جوانانی می توانند پشتوانه و سرمایه انسانی برای کشور باشند که امامین انقلاب ، این انقلاب را برای زمینه سازی برای ظهور امام عصر قرار دادند.

حجت الاسلام ملاّیی با اشاره به نقش مرکز تخصصی مهدویت در اشاعه سبک زندگی مهدوی گفت: مرکز تخصص مهدویت تلاش کرده آنها را با محتوای علمی مهدوی آشنا کند و از آنها برای تبیین و تبلیغ سبک زندگی استفاده کند. قطعا این اندازه کافی نیست و پشتوانه تبلیغی که در اختیار مرکز تخصصی قرار می گیرد بسیار کم است، و شاید حوزه، رسانه ملی و دانشگاه به این نوع از سبک زندگی کم توجه باشند و از اساتید این مرکز نهایت استفاده را نکرده اند.

این کارشناس مسائل مهدوی افزود: در مواقعی در فضای مجازی دیده می شود که افرادی دغدغه امام زمانی دارند، ولی سواد و علم کافی در این مباحث را ندارند و به عنوان کارشناس  استاد معرفی می شوند و این هم به دلیل گروه های جوان تبلیغی خودجوشی است که دارند و آنها را حمایت تبلیغی می کنند.

این محقق اظهارداشت: به نظر می آید اگر مرکز تخصصی مهدویت و سایر مراکز حوزوی به تولید کارشناس بپردازند و پشتوانه تبلیغی قوی هم داشته باشند و آن را اسراف هم ندانند و حوزه عملیه، دانشگاه و رسانه ملی و رادیو بودجه های اختصاص بدهند که این محتوای سبک زندگی مهدوی به جوانان برسد.

نقش متولیان فرهنگی در اشاعه سبک زندگی مهدوی در میان جوانان
وی بیان داشت: مهمترین دلیل برای رسانه وجود دغدغه در بحث سبک زندگی مهدوی است، ولی این دغدغه هنوز به وجود نیامده است. مثلا در سایت سازمان جوانان هم اثری از این مباحث نیست و بیشتر فعالیت ها معطوف به ورزش است، اما آیا استعدادها شناسایی شده و مباحث آرمانگرایی توجه شده و یا صرفا به موضوع سرگرمی آنها دقت شده است.

حجت الاسلام ملاّیی گفت: متأسفانه نهادهای رسمی که بودجه کلانی دارند و عنوان جوان هم یدک می کشند حتی نتوانسته اند ارتباط قابل قبولی با جوانان داشته باشند و مشکلات آنها را شناسایی کنند.
این کارشناس مسائل مهدوی افزود:گاهی اوقات شعار زده و غرب زده شده ایم و به نیاز اولیه جوان توجه داشته و به نیاز روحی و کمال گرایانه جوانان توجه نداشته ایم . علاوه بر مطالبه گری باید از نهادها در مورد عدم تعالی جوان باز خواست صورت گیرد.
منبع: حوزه نیوز


افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.