پای منبر ولی/رمضان؛ ماه نورانی شدن و خود سازی

کد خبر: 35052
اگر نورانی شدیم آن وقت می‌ توانیم به دیگران هم برسیم.

وارث:  در ماه رمضان، هم باید به خودمان برسیم هم باید به مردم برسیم. ضمناً بدانیم که اگر به خودمان نرسیم، به مردم هم نمی شود رسید. این دعاهای ماه رمضان ، این روزه‌ی ماه رمضان، این مناجات ها، این تضرعها، این اذکار ، این نوافل در ماه رمضان، همه برای این است که خودمان را اول کمی نورانی کنیم. اگر نورانی شدیم آن وقت می‌ توانیم به دیگران هم برسیم. والّا اگر نورانی نشدیم که نمی توانیم دیگران را نورانی کنیم. هر چه هم بگوییم، زیادی خواهد بود و مفید واقع نخواهد شد.

امیدوارم خدای متعال توفیق دهد، هم خودمان را بسازیم؛ هم بتوانیم به سازندگی و معنویات و روحیات مردم کمک کنیم؛ و خداوند قلب مقدس ولی عصر ارواحنالمقدمه الفداء را نسبت به ما مهربان کند و ما را مشمول دعا آن بزرگوار قرار دهد.

 

در دیدار جمعی از روحانیون – 25/ 11/ 1371

منبع: آداب روزه داری و احوال روزه داران