شعر/ما آرزویمان شده، كربُ بَلاى تو

کد خبر: 51883
 لیله الرغائب
وارث

 

از درد زمانه ی فلج میخوانم 
از ساحت آخرین حجج میخوانم 
در خلوت "لیلة الرغائب" آری
"عجل لولیک الفرج" میخوانم
 
**********
یا الهی گشته امشب محفل عشق و دعا
ما  بگوییم   آرزوها  را به  درگاه  شما
آرزوی این حقیر امشب فقط یک واژه است                 
کربلا و کربلا و کربلا و کربلا
 
*********
 
باید دری برای  مناجات  وا  شود
تا درد بی دوای گناهم دوا شود
باید کسی که نزد خدا دارد ابرو
وقت سحر به یاد دلم در دعا شود
 
*********
 
ارباب بى كفن ، همه  عالم  فداى  تو
زهرا گرفته مجلس روضه براى تو
در لیلة  الرغائب و  در بین  روضه ها
ما   آرزویمان  شده، كربُ بَلاى   تو
 
********
در ليلة الرغائب
هر دم به شو رو شينم
محتاج يك برات از
دست خود حسينم
 
اصغر چرمى
 
/1102101308