شیوه ختم قرآن امام رضا (ع)

کد خبر: 57978
بیاییم نگاهی دقیق و عمیق در تلاوت قرآن امام رضا (ع) به عنوان الگویی الهی در مسیر زندگی خود داشته باشیم که به راستی این برایمان قیمتی‌تر است.
وارث
حجت‌الاسلام سعیدی‌راد، مدرس حوزه در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان اینکه امام‌رضا(ع) بسیار علاقه‌مند به قرآن و ختم قرآن بودند، گفت: ابراهیم بن عباس نقل می‌کند امام رضا (ع) در هر سه روز یک بار قرآن را ختم می‌کردند، «لو أردت أن أختمه فی أقل من ثلاث لختمه و لکن ما مررت بایة قط إلا فکرت فیها؛  اگر بخواهم ختم قرآن را در کمتر از سه روز هم می‌توانم تحمل کنم، اما از هیچ آیه‌ای نمی‌گذرم مگر اینکه در آن تدبر می‌کنم».

این مدرس حوزه با بیان این مطلب که کثرت تلاوت قرآن توأم با تدبر آن یکی از دستورالعملهای عملی امام‌رضا(ع) است، اظهار کرد: سوالی که درباره افرادی که بارها و بارها قرآن را ختم می‌کنند بسیار حائز اهمیت است ، این است که ایا این تقید بر ختم قرآن، توأم با تدبر است یا خیر؟

وی با تأکید بر اینکه باید تلاوت قرآن توأم با تدبر باشد که مفاهیم قرآنی در جان و دلمان بنشیند، آن فهم کرده باشیم تا بتوانیم برای دیگران نیز بیان کنیم، گفت: در کنار تمام ثوابهایی که برای تلاوت قرآن بیان شده است، بیاییم نگاهی دقیق و عمیق در تلاوت قرآن امام رضا (ع) به عنوان الگویی الهی در مسیر زندگی خود داشته باشیم که به راستی این برایمان قیمتی‌تر است.

حجت‌الاسلام سعیدی‌راد با اشاره به اینکه یکی از رفتارهای زیبای امام‌رضا(ع) پیش از رفتن به بستر خواب، تلاوت قرآن بوده است، یادآور شد: ایشان وقتی به آیاتی می‌رسیدند که در آن فضای بهشت و دوزخ مطرح شده بود، گریان می‌شدند و بهشت را از خدا طلب می‌کردند و از آتش دوزخ به خدا پناه می‌بردند، این در حالی است که او به إذن الهی عالم غیب و شهادت است، اما چنین رفتار می‌کند، حال ما به عنوان پیروان آن حضرت که طالب نور آنان هستیم، شایسته است چگونه رفتار کنیم؟

وی با بیان این مطلب که از آنجایی که مأمون به شدت نسبت به علم و محبوبیت امام رضا (ع) حسادت می‌کرد و هیچگاه این محبوبیت را نسبت به خود در میان خویشانش نمی‌دید و مدام امام (ع) با سوالات مختلف امتحان می‌کرد، گفت: امام رضا (ع) نیز در برابر تمام سوالات او، پاسخهایی قرآنی ارائه می‌کردند و این رفتار ایشان درسی بزرگ برای شیعیان آن حضرت است.

/1102001307