سه نفر روز قیامت از هردری بخواهند وارد بهشت می شوند!

کد خبر: 69851
وارث
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)‍ می فرمایند:
 
 ۳نفر در روز قیامت از هر دری  بخواهند وارد بهشت می‌شوند:
 
 شخص خوش اخلاق
 
کسی که هم در خلوت هم در حضور مردم از خدا بترسد.
 
 کسی که جر و بحث را رها کند، حتی اگر حق با او باشد!
 
 
 
اصول کافی ،ج۲ ،ص ۳۰۰