نماز شب، پله صعود انسان به سوي كمال است

کد خبر: 74840
مفسر قرآن كريم گفت: پيامبر(ص) براي معراج، براق داشت و ما هم مركبمان براي بالارفتن، نماز شب است.
وارث
آيت‌الله عبدالله جوادي آملي در جلسه تفسير خود در مسجد اعظم گفت: سوره الرحمان دو فصل دارد؛ فصل اول مربوط به نعمات دنيوي و فصل دوم نيز در مورد نعمات قيامت است.
 
صاحب تفسير تسنيم افزود: رحمت رحيميه كه براي مومنان است مقابل دارد و آن غضب براي كفار است ولي رحمت رحمانيه، مقابل ندارد و اصل بر رحمانيت براي همه بشر است.
 
اين مفسر قرآن بيان كرد: چون رحمت خداوند عام و وسيع است جايي براي غضب وجود ندارد؛ به همين دليل امام سجاد فرمودند اي كسي كه رحمتت بر غضبت سبقت دارد.
 
آيت‌الله‌ جوادي آملي تصريح كرد: امام اين جهان، رحمت و غضب كه بگير و ببندد است ماموم است؛ پس در كل جهان اگر با خدا بخواهيم سخن بگوييم در دستگاه خدا ظلمي نيست و عذاب يا تنبيه و يا مقدمه عذاب و ... است.
 
اين مفسر عنوان كرد: انذار بيش از تبشير در جامعه و مردم اثر دارد؛ غالب مردم از روي خوف خدا نماز صبح را مي‌خوانند اما اين همه بشارت براي نماز شب وجود دارد و افراد كمتري آن را مي‌خوانند در حالي كه نماز شب مركب است و انسان بدون مركب نمي‌تواند آسماني شود.
 
وي افزود: پيامبر براي معراج، براق داشت و ما هم مركبمان براي بالارفتن، نماز شب است.
 
اين مفسر بيان كرد: هيزم جهنم خود انسان ظالم و اختلاس و حقوق‌هاي نجومي او است؛ در جهنم فرعون و ائمه ظلم را هم مي‌آورند كه اين فراعنه و ائمه ظلم، آتشگيره هيزم جهنم هستند.