عمل صالح سودمندترین تجارت‌هاست

کد خبر: 76033
رییس شورای حوزه علمیه استان تهران با بیان اینکه عمل صالح نافع‌ترین تجارت‌ها است، گفت: شرافت انسان باتقوا نه تنها در دنیا بلکه در آخرت بیش از سایرین است.
وارث: آیت الله علی اکبر رشاد، رییس شورای حوزه علمیه استان تهران در جلسه درس خارج فقه حوزه علمیه امام رضا(ع) گفت: عمل صالح نافع‌ترین تجارت‌هاست. آثار عمل صالح بیش از آنکه در دنیا آشکار شود در قیامت ظهور و بروز می‌یابد. شرافت انسان باتقوا نه تنها در دنیا بلکه در آخرت بیش از سایرین است.

رییس شورای حوزه علمیه استان تهران با اشاره به اینکه تاثیر تقوا در عالم برزخ و قیامت آشکار می‌شود، ابراز کرد: تقوا به انسان منزلت عطا می‌کند.

آیت الله رشاد با تاکید براینکه حسن خلق از شاخصه‌های انسان‌های باتقوا است، اظهار داشت: حسن خلق نه تنها در عالم دنیا بلکه در عالم آخرت نیز انسان‌ها را از دشواری‌ها نجات می‌دهد. انسان خوش اخلاق تنها نمی‌ماند که احساس تنهایی کند. سوء خلق قرین انسان در عالم برزخ و قیامت می‌شود.

تولیت حوزه علمیه امام رضا(ع) با اشاره به اینکه بخشی از نتیجه عمل صالح در همین دنیا و بخش عظیم آن در جهان آخرت آشکار می‌شود، گفت: مهمترین آثار عمل صالح در قیامت آشکار می‌شود. انسان مومن در این دنیا به این می‌اندیشد که چه کسب و تجارتی را انجام دهد که سودمند باشد به این نتیجه می‌رسد که هر تجارتی به عمل صالح نمی‌رسد، عمل صالح سرمایه‌ای است که انسان عامل و صالح از آن بهره می‌برد.

این مفسر قرآن کریم در تبیین این مهم که فطرت انسان تمایل به انجام عمل صالح دارد، گفت: حتی برخی کفار که عمل صالح انجام می‌دهند در همین دنیا مورد تکریم مردم قرار می‌گیرند. کسی که در این دنیا عمل صالح انجام می‌دهد از فوائد و قواعد اعمال صالح خودش در قیامت چند برابر بهره می‌برد.