اخلاق میوه باور دینی انسان است

کد خبر: 76326
مدیر گروه معارف دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز اظهار کرد: اخلاق ثمره و میوه ایمان، اعتقاد و باور دینی انسان است.
وارث
صمد بهروز، مدیرگروه معارف دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز،گفت: بعضى از مردم به طور طبیعى خوش اخلاق و خوش برخوردند و این یکى از مواهب الهى است که نصیب هر کس نمی‌شود. کسی که دارای اخلاق نیکو است، باید خدا را با تمام وجودش شکر گوید، ولى گروهى چنین نیستند، اما می‌توانند با تمرین و ممارست و به کار بستن اصولی دقیق، حسن خلق و خوش اخلاقی را در وجود خود زنده کنند و چنان در عمق جانشان نفوذ کند که طبیعت ثانویه شود.  
وی با استناد به ایات ۹ و ۱۰ سوره شمس خاطرنشان کرد: در این آیات می خوانیم: هركس نفس خود را پاک و تزكيه كرد، رستگار شد  و آن كس كه نفس خويش را با معصيت و گناه آلوده ساخت، نوميد و محروم گشت!  
بهروز ادامه داد: خوش اخلاق به کسی گفته می‌شود که با گشاده‌رویى، زبانی ملایم و برخوردی شاد و محبت‌آمیز با مردم روبرو می‌شود، و در هر شرایطی این توانایی را دارد که با خوش‌رویى برخورد کند. 
این استاد دانشگاه دانشگاه، اخلاق را از پایه‌های پایه اساسى معارف دینى دانست و یادآور شد: اخلاق به عنوان یکى از سه پایه اساسى معارف دینى، در کنار عقاید و احکام، مطرح است و شیوه صحیح زندگى را به انسان‌ها مى آموزد و سیر و حرکات آنان را به سوى کمال مطلق تنظیم مى کند.
بهروز بیان کرد: هدف از بعثت رسولان الهى، نیکو گردانیدن اخلاق و خوی‌هاى بشرى و رفع ضعف و کاستى از آنان است. انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است، و این ضعف همان گرایش افراطى انسان به خواسته هاى نفسانى است؛ گرایشى که از ناتوانى بشر در عرصه کردارهاى نیک و فضایل اخلاقى خبر مى دهد.
وی با اشاره به فرموده پیامبراکرم(ص) افزود: پیغمبر(ص) می فرمایند: من براى مکارم اخلاق و محاسن و خوبی هاى آن مبعوث شده ام.
بهروز از جایگاه خوش اخلاق بودن در عرصه تعامل اجتماعی گفت و تاکید کرد: در عرصه تعامل اجتماعی، حُسن خلق و خوش اخلاق بودن، جایگاه ویژه‌ای دارد و اولین نمود توانایی شخصیت روحی و معنوی انسان است.