منبر های یک دقیقه ای/اساس کتب غربی از فرمایشات ائمه(ع) است

کد خبر: 79605
اساس کتب درسی مان "قال الصادق" و "قال الباقر" شما شیعیان است

وارث: یک سمیناری در دانشگاه تهران برگزار شده بود درباره حجامت که چندین دکتر از اروپا به آنجا آمده بودند. سخنران اول که یک پروفسور ایتالیایی بود می گفت: ما در ایتالیا یک ساختمان 18 طبقه تاسیس کرده ایم به نام ساختمان حجامت، اساس کتب درسی مان هم "قال الصادق" و "قال الباقر" شما شیعیان است.با کاشی های آبی رنگ روایات را نوشته ایم و به دیوارها نصب کرده ایم.

آنها امام صادق "علیه السلام" را شناخته اند و فهمیده اند چه خبر است. اما متاسفانه اگر به ما شیعیان بگویند  10 دقیقه درباره امام صادق (ع) صحبت کن شاید نتوانیم!


پی نوشت: سخنرانی حجت الاسلام دغانلو در حسینیه انصارالمهدی(عج)/تیر96