منبرهای یک دقیقه ای/نفس اماره بایست!

کد خبر: 80239
بزرگترین حاکم ستمگر هر کسی نفس اوست.
وارثتقوا یعنی بتوانی نفست را مدیریت کنی. تقوا یعنی اجتناب از گناه، سرمایه ای ست برای ولی الله شدن تا انسان پای امام حسین (ع) همیشه بماند. 
تقوا سه مرحله دارد. تقوای صغری که پایین ترین درجه تقوا است و آن این است که گناه نکنیم.

رتبه دوم تقوای وسطی یعنی مواظب مکروهات و مباهات باشیم. و تقوای اخری سخن حق است در برابر حاکم ستمگر.

بزرگترین حاکم ستمگر هر کسی نفس اوست. نام و ولایت امیرالمومنین (ع) را سپری قرار بده برای گفتن کلمه حق در مقابل این دشمن.
نفس اماره بایست، این تقوا است.

حرف حق را در مقابل نفس خودت بزن، حق را بگو اگر چه به ضرر تو تمام شود. حرف حق را بزن اگرچه تلخ باشد.


پی نوشت:سخنرانی حجت الاسلام سید عبدالحمید شهاب در حسینیه صنف پیراهن دوزان/اذر96