منبرهای یک دقیقه ای/من با شما عهد بسته ام!

کد خبر: 80591
خداوند می گوید من با شما عهد بسته ام. شما به پیمانی که با من بسته اید، عمل کنید من هم به پیمانم عمل می کنم.

وارثبندگی این است که هر آنچه که خدا بگوید، تسلیم مطلق شویم و چشم بگوییم و اگر غیر از این باشد، بندگی نکردیم. 

ما بارها این را در نمازمان می گوییم اما عمل نمی کنیم، نمی خواهیم. او خدای ماست که رب العالمین است و راه را به ما گفته است که چگونه به مقصد برسیم اما ما قبول نمی کنیم.

خداوند می گوید من با شما عهد بسته ام. شما به پیمانی که با من بسته اید، عمل کنید من هم به پیمانم عمل می کنم. خدا می گوید تو با من عهد بسته ای که بنده من باشی بعد در جایی می فرماید: " ادعونی فاستجب لکم" مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را. این هم وفای به عهد من است.

اما ما اینگونه نیستیم، نمی فهمیم چه می گوییم، چه می خواهیم. خداوند از این محکم تر نمی تواند بگوید. پس از خداوند گله نکنید اگر همه چیز را به شما نمی دهد، او هر آنچه که گفت شما عمل نکردید، او نیز به هرآنچه که شما می خواهید عمل نمی کند. آیه قرآن این است.
پی نوشت:سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی در مسجد علی بن الحسین(ع)/تیر93