مراسم روز بیست و پنجم ماه رمضان در معراج شهدا برگزار شد+گزارش تصویری

کد خبر: 82748
مراسم روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان با مداحی حاج حیدر خمسه و با حضور شاعرانی از جمله آقایان جان فدا، عرفان پور، بیابانی ، کریمی و بختیاری در معراج شهدا (مجمع شاعران) برگزار شد.

وارث: مراسم روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان با مداحی حاج حیدر خمسه در معراج شهدا (مجمع شاعران ) برگزار شد . این مراسم با حضور شاعرانی از جمله آقایان جان فدا، عرفان پور، بیابانی ، کریمی و بختیاری همراه بود .در ادامه تصاویر برگزاری این مراسم را آورده ایم: $("#gallery a").lightBox({ imageLoading: '/client/themes/fa/main/img/lightbox-ico-loading.gif', imageBtnPrev: '/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-prev.gif', imageBtnNext: '/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-next.gif', imageBtnClose: '/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-close.gif', imageBlank: '/client/themes/fa/main/img/lightbox-blank.gif', txtImage: 'عکس', txtOf: 'از' });