کلیدواژه: کنترل خشم

آیت الله حائری شیرازی؛ کنترل زبان در حال خشم

  انسان وقتی‌که غضبناک و خشمگین است، بر خودش مسلط نیست.  این زبان، بلندگوی دل است. میکروفونِ مسجد را دست دیوانه نمی‌دهند که هرچه خواست بگوید!  انسان در حال غضب و شهوت، دیوانه می‌شود. بهتر است در آن حالت، صحبت نکند. ...

شیوه‌های کنترل خشم در قرآن و روایات

چه قدر افرادی که به واسطه خشم گرفتن بیجا باعث شده، خود و دیگران را به مصیبتی گرفتار نماید و عوارض شومی را در پرتوِ این عمل زشت در دنیا و آخرت نصیب خود نماید.

چگونه خشم و عصبانیت خود را کنترل کنیم؟

راه کنترل قوه غضبیه، همان راه کنترل قوای دیگر است. اگر انسان اندکی از نظر ایمان قوت یابد، می‌تواند خشم وعصبانیت خود را کنترل کند.  

راهکار امیرالمومنین برای کنترل خشم مسئولان

آموزه‌های اسلام می‌گوید حکومت‌، امانتی در دست‌ کارگزاران و ابزاری برای گسترش‌ عدل‌ است نه‌ آن‌ که‌ وسیله‌ای برای تسلط‌ برمردم‌ و غارت‌ اموال‌ عمومی. این امر زمانی میسر است که کارگزاران از اخلاق شایسته‌ برخوردار باشند.  

روش های دینی برای کنترل خشم

هر کس آخرت نزد او مهم است‌، در خشم و شهوتش آشکار مى‌شود، چنانکه کسى که بى اعتنا به آخرت است‌، بى بند و باریش نیز در هنگام خشم و شهوت ظاهر مى‌شود

دوشنبه های اخلاقی/ روش های دینی برای کنترل خشم

هر کس آخرت نزد او مهم است‌، در خشم و شهوتش آشکار مى‌شود، چنانکه کسى که بى اعتنا به آخرت است‌، بى بند و باریش نیز در هنگام خشم و شهوت ظاهر مى‌شود

راهکار های موثر برای کنترل خشم

وارث: بزرگان علم اخلاق در زمينه کنترل خشم و عصبانیت، بحث هاى فراوانى دارند و در روايات اسلامى دستورهاى مهم و مؤثرى براى خاموش كردن آتش غضب داده شده است كه گلچينى از آن را در ذيل از نظر مى گذرانيم:1ـ تفکر در عواقب خشم و عصبانیت :افراد خشمگين و عصبانى هميشه حتى قبل از آن كه شعله هاى آتش غضب قلب آن ه...