کلیدواژه: میلاد امام سجاد (ع)

گزارش صوتی شب میلاد امام سجاد (ع) در هیئت رایة العباس(ع)

بخش اول - سرود ( من هوایی یارم، در هوای دیدارم ) بخش دوم - مدح ( شب شور و شب مستی ) بخش سوم - سرود ( شهر بانو، بانوی شه، عروس پیمبر ) بخش چهارم - سرود ( فطرس بیا شور حسینی ساز کن )   ...