منبر های یک دقیقه ای/هشدار به جامعه مسلمین

کد خبر: 38003

وارث: در آیات اولیه سوره ی بقره خداوند عده ای را مؤمن معرفی می کند و عده ای را هم کافر معرفی می کند امّا تعداد زیادی از این آیات در رابطه با منافقین است کسانی که شاید از اول خوب بودند و اواسط راه کم آوردند و راه خود را عوض کردند.

چرا گفته اند که در نماز جمعه سوره ی منافقین خوانده شود چون می خواهد به جامعه ی مسلمین هشدار شود که حواسشان جمع باشد .منافق جماعت، از پشت خنجر می زند.در جبهه، دشمن رو در رو است امّا منافق از پشت حمله می کند. 


پی نوشت:سخنرانی حجت الاسلام صمدی در هیئت الرضا(ع)/ ارديبهشت ۱۳۹۳